Politica de Confidențialitate

Politica de Confidențialitate aplicabilă Siteului iSTYLE Retail.

Prezenta Politica de Confidențialitate stabilește modalitatea în care toate datele, inclusive datele cu caracter personal pe care iSTYLE Retail le colectează de la Membrii sau Clienții acesteia sau pe care aceștia le furnizează, vor fi prelucrate de către iSTYLE Retail.

Vă rugăm să citiți cu atenție prezenta Politica de Confidențialitate. În cazul în care nu sunteți de acord cu prevederile acesteia, vă rugăm să nu continuați să folosiți Siteul și să nu ne furnizați date cu caracter personal. Utilizând Siteul iSTYLE Retail, vom considera că ați acceptat Politica de Confidențialitate a iSTYLE Retail.

Înainte de a ne oferi date cu caracter personal prin accesarea Siteului iSTYLE Retail, vi se va solicita acceptarea în mod expres a prevederilor Politici de Confidențialitate, iar prin acceptarea acesteia sunteți de acord cu prelucrarea și colectarea Datelor cu Caracter Personal de către iSTYLE Retail, astfel cum este descris în prezentul Document.

6.1. iSTYLE Retail colectează Date cu Caracter Personal, pe paginile Siteului, numai cu acordul voluntar al Membrului sau Clientului, în următoarele scopuri:
• validarea, expedierea și facturarea comenzilor către acesta;
• rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comandă sau un contract, la serviciile sau produsele achiziționate de către acesta;
• pentru a asigura accesul acestuia la produse și servicii;
• trimiterea de newslettere și / sau alerte periodice, prin folosirea postei electronice (e-mail, SMS);
• trimiterea de notificări, inclusiv în ceea ce privește modificările aduse setului nostru de Termeni și Condiții;
• contactarea acestuia, la cererea sa volutar exprimată și liber consimțită;
• contactarea acestuia, în chestiuni de Relatii cu Clienții; • participarea la un concurs sau promovare sponsorizată sau organizată de iSTYLE Retail sau de către un terț în numele nostru;
• scopuri statistice șși de marketing (publicitate).

Prin crearea Contului, fiecare Membru sau Client și-a exprimat consimțământul ca iSTYLE Retail să colecteze și să prelucreze Datele acestuia cu Caracter Personal, în condițiile și cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.

Oricare Membru sau Client are dreptul de a obține de la iSTYLE Retail, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, în mod gratuit:
• a) confirmarea faptului ca datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către iSTYLE Retail;
• b) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
• c) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu legea;
• d) notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricarei operațiuni efectuate conform lit. b) sau c), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

În virtutea înregistrarii voluntare pe Siteul iSTYLE Retail sau a accesării (comandării) produselor / serviciilor iSTYLE Retail, Membrul sau Clientul este de acord cu (își manifestă consimțământul pentru) procesarea Datelor cu Caracter Personal de către iSTYLE Retail în propriul sistem informatic, atât manual cât și automat, în scopurile enunțate la punctul 6.1, în conformitate cu art.5 alin.1 din Legea nr.677/2001 privind protecția și prelucrarea datelor personale. Dacă Membrul sau Clientul nu este de acord cu prelucrarea datelor sale personale de către iSTYLE Retail, acesta are dreptul de a nu utiliza Siteul și de a nu oferi companiei iSTYLE Retail date cu caracter personal.

Oricare Membru sau Client are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, prin transmiterea către iSTYLE Retail a unei cereri scrise, datată și semnată pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

Oricare Membru sau Client are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare prin transmiterea către iSTYLE Retail a unei cereri întocmită în scris, datată și semnată, prelucrării datelor care o vizează în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

6.2. iSTYLE Retail poate să colecteze și alte date (adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume și versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alți parametri) furnizați de către browserul internet prin intermediul caruia se face accesul la Site și pot fi folosite de către iSTYLE Retail pentru a îmbunătăți serviciile oferite Membrilor sau Clienților săi, sau cu scop statistic. Excepție va face cazul în care sunt încălcate prevederi ale Documentului, în eventualitatea cazului în care rezultatul acțiunilor Membrului / Clientului contravine intereselor sau produce pagube de orice natură pentru iSTYLE Retail și / sau al terților cu care iSTYLE Retail are contracte de parteneriat în acel moment.

De asemenea, iSTYLE Retail poate utiliza sondaje care sunt trimise prin e-mail sau puse la dispoziție pe Site, pentru colectarea de date demografice despre Client, profil și alte date legate de preferințele și comportamentul consumatorilor; iSTYLE Retail poate întocmi studii de satisfacție a Clienților privind serviciile conexe ale acesteia. Astfel de date sunt folosite pentru a studia preferințele Clienților săi și pentru efectuarea analizelor statistice, ambele folosite în scopul adaptării ofertei la așteptările Clienților iSTYLE Retail. Clientul poate oferi întotdeauna astfel de date în mod voluntar și poate renunța în orice moment la participarea în cadrul sondajului fără furnizarea datelor și fără niciun impact negativ asupra sa în cazul manifestarii dreptului de renunțare.

6.3. Clientul are dreptul de a se opune în limitele prevăzute de art. 2.8, colectarii datelor sale personale și de a solicita ștergerea acestora, revocându-și astfel acordul manifestat pentru document, renunțănd astfel la orice drept implicit specificat în acesta și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părtț față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune - interese.

6.4. Pentru exercitarea drepturilor conform art. 6.3, Clientul sau Membrul se va adresa iSTYLE Retail, prin accesarea uneia din modalitățile stipulate în cadrul art. 5.3.

6.5. Folosindu-se de formularele disponibile pe Site, Clientul sau Membrul are dreptul de a modifica datele pe care le-a declarat inițial pentru a reflecta orice modificare survenită, în cazul în care aceasta există.

6.6. În cazul în care Clientul optează pentru plata online a contravalorii comenzilor, contractului și / sau contractelor, autorizarea și remiterea spre decontare a tranzactiilor de acceptare card se realizeaza exclusiv prin intermediul societatii comerciale RomCard S.A. prin solutia integrata Gecad Epayment SRL (PayU).

RomCard SA și Gecad Epayment SRL (PayU) funcționează ca un centru de procesare a datelor și de legatură între emitenții de carduri, comercianți acceptatori de card și Clienți utilizatori de carduri.

Sunt acceptate toate tipurile de carduri emise de bănci românești și straine sub siglele VISA și MasterCard cu conditța ca băncile emitente să le fi activat pentru plata online.

6.7. iSTYLE Retail nu solicită și nu stochează în nici un fel informații referitoare la cardul sau cardurile bancare ale Clientului, acestea fiind procesate direct pe serverele furnizorului de servicii de plată online. Excepție de la aceasta prevedere va face cazul în care ne veți furniza detaliile contului dumneavoastră bancar pentru o rambursare în cazul returnarii produsului, caz în care vom colecta și prelucra aceste date.

6.8. Politica de Confidențialitate iSTYLE Retail se refera doar la datele furnizate voluntar de către Client sau Membru exclusiv pe Site. iSTYLE Retail nu răspunde pentru Politica de Confidențialitate practicată de către oricare alt tertțla care se poate ajunge prin legături, indiferent de natura acestora, în afara Siteului.

6.9. iSTYLE Retail se obligă să folosească datele colectate aparțiând Clientului / Membrului exclusiv în conformitate cu scopurile declarate și să nu facă publică, să vândă, închirieze, licențieze, transfere, etc. baza de date conținând informații referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Membrului / Clientului vreunui terț neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate.

6.10. Excepție de la prevederile art. 6.9 va face situația în care transferul / accesarea / vizualizarea / etc., este solicitată în baza legii de către organele abilitate în cazurile prevăzute de reglementările în vigoare.

6.11. Procesatorul / procesatorii de carduri bancare agreat(i) de catre iSTYLE Retail are(au) dreptul de a accesa / vizualiza orice tip de date / documente, generate în urma unei comenzi emise, comenzi anulate, contract, contract anulat sau al unui contract onorat, pentru a investiga oricare Tranzacție, în cazul în care aceasta există.

6.12. iSTYLE Retail garantează că datele personale ale unui Utilizator, colectate prin intermediul formularului de contact, vor fi folosite numai până la solutțonarea problemei comunicate de acesta, dupa care vor deveni date cu caracter exclusiv statistic.

6.13. iSTYLE Retail garantează pentru defecțiunile care pot periclita securitatea serverului pe care este gazduita baza de date care conține aceste date cu caracter personal.

6.14. Datele colectate de iSTYLE Retail de la Membrii sau Clienții săi pot fi prelucrate în, transferate în și / sau stocate într-o locație din interiorul Spațiului Economic European.

6.15. Siteul iSTYLE Retail poate conține în decursul timpului, linkuri către și de la siteuri ale unor terțe părți productori și distribuitori, agenții de publicitate, furnizori de servicii de plată sau platforme social media, cum ar fi Facebook, Google sau Twitter. Daca urmați un link către oricare dintre aceste siteuri, vă rugăm să rețineți că aceste siteuri au propriile politici de confidențialitate și că iSTYLE Retail nu își asumă responsabilitatea pentru politicile de confidențialitate sau practicile puse în aplicare de către acești terți. Vă rugăm să verificați aceste politici înainte de a trimite date acestor siteuri.

6.16. iSTYLE Retail nu își asumă nici o răspundere daca un Membru sau Client, este indus în eroare de către terți neautorizați care se prezintă drept reprezentanți ai iSTYLE Retail. Vă rugăm să ne informați îndată dacă aflați de un astfel de comportament din partea unui terț.

Prezenta Politica de Confidențialitate precum și toate aspectele apărute sau legate de acești termeni și de contractul la distanță încheiat vor fi reglementate de legea țării așa cum se indica mai jos. Instanțele și autoritățile de protecție ale României au competența exclusivă în soluționarea litigiului, care ar putea apărea din sau în legătură cu această Politica de Confidențialitate. Astfel, legislația aplicabilă și jurisdicția în materie este cea a României, fiind aplicabile deopotriva normele în materie de la nivelul Uniunii Europene.