Informace týkající se odběru zpravodaje

Dne 7. září 2004 nabyl účinnosti zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. V souladu s tímto zákonem je naší povinností zajistit si potvrzení Vašeho souhlasu s přijímáním obchodních sdělení a e-mailového zpravodaje od naší společnosti iStyle CZ. Tento zpravodaj Vám v budoucnu, stejně jako v minulosti, bude přinášet informace o připravovaných akcích, novinkách v sortimentu zboží, cenových hitech v naší stále rostoucí nabídce obchodu iStyle CZ.

S Vaší emailovou adresou bude společnost iStyle CZ nakládat jako s osobním údajem podle ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel.

Máte-li otázky týkající se zpravodaje, napište nám: