iSTYLE servis
Apple Premium Servis Provider

Apple Product Family
Preveri status popravila po serijski številki:
Iskanje po serijski številki

Naši strokovnjaki lahko odpravijo vsako težavo:

Dobavitelj daje garancijo na izdelke v obsegu in pod pogoji navedenimi tukaj.

Podjetje garantira končnemu uporabniku strojne opreme za obdobje enega (1) leta od dneva nakupa izdelka. Kot končni uporabnik strojne opreme se smatra fizična oseba, ki je izdelke kupila za svojo osebno uporabo ali za uporabo članov svoje družine. Garancija se nanaša na material in delo, prizna pa se samo v primeru, če je bil izdelek v trenutku prodaje nov in neuporabljen. če je na izdelku ugotovljena napaka, lahko podjetje:

 1. izdelek brezplačno popravi z uporabo rezervnih delov
 2. izdelek zamenja z novim
 3. lahko pa uporabniku vrne celoten znesek kupnine za izdelek

Za popravljeni izdelek velja preostala garancija izvirnega izdelka. Če je bil izdelek zamenjan z novim, se na ta izdelek daje garancija, ki sicer velja za nov izdelek. V primeru zamenjave izdelka ali njegovega dela z drugim, zamenjani izdelek preide v last uporabnika, izvirni izdelek pa v last podjetja. Garancija na delo in rezervne dele velja 3 mesece od menjave oziroma popravila. Proizvajalec zagotavlja vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate še tri leta po preteku garancijskega roka. V primeru reklamacije mora končni uporabnik izdelek dostaviti svojemu prodajalcu, oziroma pooblaščenemu servisu.
Servisno in prevzemno mesto:


iSTYLE Ljubljana
Apple Premium Service Provider
Kristalna palača BTC
Ameriška 8, Ljubljana
+386 (0) 70 666 444
servis@istyle.si

Popravljamo:
Mac, iPhone, iPad, Apple TV, Beats

Obratovalni čas:
PON - PET: od 9:00 do 17:00

Prevzem v servis:
PON - SOB: od 9:00 do 20:00

iSTYLE Maribor
Apple Authorized Service Provider
Europark Maribor
Pobreška 18, Maribor
+386 (0) 70 455 044
servismb@istyle.si

Popravljamo:
iPhone, iPad, Apple TV, Beats

Obratovalni čas:
PON - PET: od 9:00 do 17:00

Prevzem v servis:
PON - SOB: od 9:00 do 21:00
NED: od 9:00 do 15:00

Prenosna strojna oprema je vsak izdelek podjetja Apple, ki lahko deluje brez izvora napajanja. Garancijske storitve za prenosne izdelke so dostopne v vsem svetu, čeprav pooblaščeni ponudniki storitev podjetja Apple ne delujejo v vseh državah, prav tako vsi pooblaščeni ponudniki storitev podjetja Apple v državi, v kateri ni kupljen izdelek, nimajo na razpolago vseh rezervnih in sestavnih delov za konkreten izdelek. če se v neki državi izdelka ne da popraviti, ga lahko uporabnik na lastne stroške pošlje v drugo državo, na primer v državo, v kateri je izdelek kupljen, kjer bodo izdelek popravili ali zamenjali.

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. Garancija velja na geografskem območju Republike Slovenije.

OMEJITEV IN PRENEHANJE GARANCIJE
Garancija ne velja za:

 1. napake, ki so nastale kot posledica nestrokovnih posegov, zlorabe in uporabe z drugimi izdelki, ter neupoštevanja navodil proizvajalca
 2. napake, ki so nastale kot posledica servisnih posegov (vključno z aktualizacijo in razširitvijo programske opreme), ki so jih opravile osebe, ki niso iz pooblaščenega servisa podjetja,
 3. napake, ki so nastale kot posledica neavtoriziranega modificiranja sestavnih delov, ali malomarnega ravnanja oz. poškodb na enoti.
 4. izdelke s katerih je odstranjena ali spremenjena serijska številka
 5. izdelke, ki so izrabljeni zaradi običajne uporabe ter
 6. napake zaradi katerih je izdelek prodan po nižji ceni in je bil kupec o tem opozorjen.
 7. izdelek, ki je bil uporabljen v neprimernem okolju (vlaga, vročina, mraz, prah, itd.)
 8. okvare zaradi porušenja programske opreme ali če je na enoti naložena neoriginalna programska oprema
 9. napake katere so posledice nihanja omrežja, prenapetosti, poplave, potresov,višje sile itd.
 10. napake katere so posledice nihanja omrežja, prenapetosti, poplave, potresov,višje sile itd.
 11. izdelke, ki so ukradeni ali imajo za njih uradni organi utemeljeno domnevo o kraji.

PRODAJALEC NE ODGOVARJA ZA NEPOSREDNE IN POSREDNE ŠKODE, KI BI NASTALE ZARADI NEUPOŠTEVANJA GARANCIJSKIH POGOJEV ALI DRUGIH PRAVNIH DOLOČB, KAKOR TUDI NE ZA ŠKODE ZARADI IZOSTANKA DOBIČKA, PROMETNE NESREČE, IZGUBE DOBREGA IMENA, ŠKODE NA NAPRAVI ALI PREMOŽENJU ALI STROŠKE ZA OHRANITEV ALI KOPIRANJE PROGRAMA IN PODATKOV, SHRANJENIH V IZDELKU TER IZGUBO ZAUPNIH INFORMACIJ. PRODAJALEC IZRECNO IZJAVLJA, DA NE GARANTIRA ZA POPRAVILO ALI ZAMENJAVO IZDELKA BREZ RIZIKA ZA IZGUBO. V PRIMERU, DA JE GARANCIJSKI ZAHTEVEK NEUPRAVIČEN, JE KUPEC DOLŽAN PORAVNATI NASTALE STROŠKE. PRED POŠILJANJEM V SERVIS NA STROŠKE PRODAJALCA, OBVEZNO POKLIČITE PRODAJALCA, DA SE DOGOVORITE ZA NAČIN POŠILJANJA.

PROGRAMSKA OPREMA IN PODATKI
Opozorilo: Pred pošiljanjem izdelka v garancijsko popravilo ali tehniku na kraju samem, mora uporabnik poskrbeti za kopijo sistemske programske opreme, aplikacij in vseh podatkov, izključiti pristopno geslo ter izklopiti funkcijo Find My iPhone. Uporabnik je odgovoren za ponovno namestitev programske opreme, podatkov in gesla. Ohranitev podatkov ni sestavni del garancijskega popravila. Prodajalec kakor tudi ne servis ne odgovarjata za izgubo podatkov med transportom in popravilom.

Na tem mestu boste našli informacije o popravilih naprav, ki jim je garancija že potekla ali pa nimajo garancijske okvare.

iSTYLE servisna storitev je tukaj zato, da vam pomaga pri popravilu vaše naprave tudi takrat, ko brezplačno, garancijsko popravilo ni več mogoče zaradi nastalih poškodb na napravi, ki ne spadajo pod garancijska popravila ali jim je garancijski rok že potekel. Apple za vse svoje naprave proizvaja rezervne dele še šest let po prenehanju proizvodnje določene naprave. V obdobju šestih let po izključitvi naprave iz proizvodnje, so vam torej na voljo vsi originalni deli za vašo napravo.

Lokacije


iSTYLE Ljubljana
Apple Premium Service Provider
Kristalna palača BTC
Ameriška 8, Ljubljana
+386 (0) 70 666 444
servis@istyle.si

Popravljamo:
Mac, iPhone, iPad, Apple TV, Beats

Obratovalni čas:
PON - PET: od 9:00 do 17:00

Prevzem v servis:
PON - SOB: od 9:00 do 20:00

iSTYLE Maribor
Apple Authorized Service Provider
Europark Maribor
Pobreška 18, Maribor
+386 (0) 70 455 044
servismb@istyle.si

Popravljamo:
iPhone, iPad, Apple TV, Beats

Obratovalni čas:
PON - PET: od 9:00 do 17:00

Prevzem v servis:
PON - SOB: od 9:00 do 21:00
NED: od 9:00 do 15:00

iPhone negarancijska popravila

160 €
 iPhone 5/5c/5s
 iPhone SE
 iPhone 6
195 €
 iPhone 6s*
 iPhone 7*
 iPhone 8*
210 €
 iPhone 6 Plus
 iPhone 6s Plus*
 iPhone 7 Plus*
 iPhone 8 Plus*
340 €
 iPhone X*
* Možna menjava zaslona v istem dnevu. Za menjavo v istem dnevu je potrebno napravo prinesti v servis najkasneje do 13. ure. Menjava v istem dnevu je možna od ponedeljka do petka v poslovalnici iSTYLE Ljubljana. V nekaterih primerih menjava v istem dnevu ni možna.

Pri menjavi zaslona se garancija ohrani.
Cena storitve: 79 €
Nudimo storitev menjave zvočnika za sledeče izdelke:
 iPhone 5/5c/5s
 iPhone 6/6 Plus
 iPhone SE
 iPhone 6s/6s Plus
 iPhone 7/7 Plus
Cena storitve: 79 €
Nudimo storitev menjave slušalke za sledeče izdelke:
 iPhone 5/5c/5s
 iPhone 6/6 Plus
 iPhone SE
 iPhone 6s/6s Plus
 iPhone 7
Cena storitve: 49 €
Nudimo storitev menjave vibracijskega motorja za sledeče izdelke:
 iPhone 5/5c/5s
 iPhone 6/6 Plus
 iPhone SE
 iPhone 6s/6s Plus
 iPhone 7
Cena storitve: 89 €
Nudimo storitev menjave iSight kamere za sledeče izdelke:
 iPhone 5c/5s
 iPhone 6/6 Plus
 iPhone SE
 iPhone 6s/6s Plus
 iPhone 7/7 Plus
98 €
 iPhone 5/5c/5s
39 €
 iPhone 6 ali novejši
Cena storitve: 82 €
Nudimo storitev menjavo tipke HOME za sledeče izdelke:
 iPhone 5/5c
338 €

iPhone 5/5c/5s/SE
365 €

iPhone 6/6s
399 €

iPhone 6/6s Plus
380 €

iPhone 7
420 €

iPhone 7 Plus
430 €

iPhone 8
480 €

iPhone 8 Plus
699 €

iPhone X
Menjava poškodovanega aparata za delujočega.

Plačilo je možno po predračunu ali z bančno kartico.

Mac in druga negarancijska popravila
Na servisu bomo pokvarjeno napravo pregledali in na podlagi ugotovitev podali ponudbo z okvirno ceno popravila. Ponudba ni možna pred testiranjem naprave, ki pokaže izvor okvare. V primeru, da stranka ponudbo potrdi in plača, bomo rezervni del, če ta ni na zalogi, naročili in napravo v najkrajšem možnem času popravili. Stranka v tem primeru stroška diagnostike ni dolžna poravnati. Če stranka ponudbo popravila zavrne, mora kriti strošek diagnostike, ki znaša 20 € za iOS in 30 € za Mac naprave. Plačilo je možno po predračunu ali z bančno kartico.

Ali lahko pri vas kupim rezervne dele, ki jih nato namestim sam/-a?
To žal ni mogoče. Deli, ki jih vgradimo v pokvarjeno napravo, spadajo pod našo storitev. Zaradi zagotavljanja kakovosti storitve, oziroma popravila, lahko dele, ki jih dobimo od proizvajalca, zamenjamo le pri nas.

Vzdrževanje in čiščenje notranjosti računalnika
V kolikor opažate, da je vaš Mac pogosto vroč ali, da ventilator deluje preglasno, je morda čas za vzdrževalna dela oziroma čiščenje notranjosti. Naši serviserji ustreznim orodjem napravo odprejo in razstavijo. Tako lahko očistijo notranje komponente in preverijo, zakaj se računalnik pregreva ali preglasno deluje. Tovrstno vzdrževanje navadno traja le en dan, nato pa bo vaš Mac ponovno deloval brezhibno.

Storitve
V iSTYLU poleg garancijskih in negarancijskih popravil nudimo tudi druge storitve, ki zajemajo nameščanje programske opreme, nadgradnja prostora v Mac računalnikih, kreiranje uporabniških računov, prenos podatkov, tehnično pomoč na želeni lokaciji in tako naprej. Te storitve se stranki zaračunajo po veljavnem ceniku objavljenem na spodnji povezavi.

Diagnostika iOS naprav
20 €
Diagnostika Mac OS X naprav
30 €
Namestitev OS X sistema
50 €
Namestitev Windows sistema
50 €
Servisni tehnik 1/2 ure
23 €
Servisni tehnik 1 ura
46 €
Vgradnja enostavnejše komponente
23 €
Vgradnja zahtevnejše komponente
46 €
Čiščenje MacBook naprav
46 €
Čiščenje iMac naprav
92 €
Kopiranje podatkov - iOS naprave
23 €
Optimizacija sistema
46 €
Kreacija Apple ID računa
10 €
Štartna ura
12 €
Kilometrina
0,37 €
(na prevožen kilometer)
Ležarina
3 €
(na dan)
Urgentno popravilo mimo vrste
20 €
Neupravičena reklamacija v garancijski dobi
20 €

Zakaj iSTYLE?

Pooblaščen Apple servis, vse pod nadzorom.

Pooblaščen Apple servis

Popravljamo in vzdržujemo tako izdelke, ki so še v garanciji, kot tiste, ki jim je Applova garancija že potekla. Apple nas je kvalificiral in usposobil za servisiranje svojih naprav. Za popravilo vseh Apple naprav uporabljamo samo originalne, pristne dele. V kolikor želite najboljše dele za svojo napravo, nas lahko obiščete tudi za popravilo naprav, ki niso več v garanciji.

Nadzorovano delovanje

iSTYLE Slovenija spremlja pogoje garancije in spremembe v slovenski zakonodaji, kot tudi zakonodaji Evropske Unije. Pri vseh popravilih poskrbimo, da je zadoščeno pravicam potrošnikov. Obenem se trudimo, da bi bilo čim več popravil izvedenih brezplačno, torej v sklopu garancijskega popravila.

Najboljša oprema

Pri nas so vrhunski vsi pogoji, oprema, nameščene komponente in delovno okolje v katerem popravljamo vaše naprave. Delovno okolje zagotavlja tudi ESD zaščito in delovne mize ter orodja, ki ustrezajo izjemno visokim standardom.

Dostava na dom

V kolikor ne želite dvakrat hoditi v našo trgovino in osebno prevzeti popravljene naprave, lahko zahtevate dostavo na dom. Popravljeno napravo vam bomo poslali na željeni naslov. Vsi naši paketi so zavarovani za vrednost naprave.

POGOSTA VPRAŠANJA

Katere izdelke lahko prinesem v garancijsko ali negarancijsko popravilo? 

V popravilo lahko prinesete izdelke znamke Apple. Sem spadajo tudi vsi izdelki pod znamko Beats.

Kam lahko prinesem v popravilo izdelke kupljene v trgovini iSTYLE, ki niso znamke Apple? 

Prinesete jih lahko v poslovalnico iSTYLE Ljubljana ali iSTYLE Maribor, kjer bomo sprožili postopek reklamacije ali izdelek posredovali dobavitelju oz. proizvajalcu v popravilo.

Ali moram napravo osebno dostaviti oz. prevzeti v iSTYLE poslovalnici? 

Ne, ni potrebno. Napravo nam lako dostavite v iSTYLE servis preko paketne dostave, pri čemer pazite, da bo izdelek ustrezno zaščiten, saj iSTYLE ne odgovarja za poškodbe, ki bi lahko nastale med dostavo. Prav tako vam lahko popravljen izdelek preko paketne dostave vrnemo. Vsi naši paketi so zavarovani za vrednost naprave. Pred pošiljanjem v servis na stroške prodajalca obvezno pokličite prodajalca, da se dogovorite za način pošiljanja.

Kako dolgo traja popravilo? 

Popravilo traja v povprečju 3 do 4 delovne dni, a se včasih zgodi, da se čas popravila tudi podaljša.

Kako dolgo bom brez svoje naprave? 

Odvisno od okoliščin. Načeloma popravilo traja 3-4 delovne dni. V kolikor zaprosite za dostavo naprave na dom, to doprinese še en dodaten dan ali dva. Kadar pa naši tehniki čakajo na vaše potrdilo popravila, se čas čakanja še dodatno podaljša.

Kaj moram storiti preden prinesem napravo v popravilo? 

Preden svojo napravo prinesete v popravilo, morate narediti varnostno kopijo vseh podatkov in izklopiti funkcijo Find my iPhone (na iPhonih in iPadih). Obenem preventivno s seboj prinesite še dokazilo o nakupu naprave — račun ali potrjen garancijski list.

Kaj moram prinesti s seboj na servis? 

Poleg naprave, ki jo boste prinesli na servis, potrebujemo še:
- Če se napaka pojavlja težava pri polnenju baterije, prinesite s seboj še polnilec in kabel s katerima polnete napravo.
- Če se napaka pojavlja v polnilcu ali drugih dodatkih brez serijske številke (priložene slušalke, polnilni kabli) prinesite s seboj še napravo s katero te izdelke uporabljate, saj potrebujemo njeno serijsko številko.
- Če se napaka pojavlja v programski opremi, za dostop v napravo pa uporabljate geslo, vas prosimo, da geslo navedete pri izpolnjevanju servisnega zapisnika ali pa geslo izklopite.

Ali za popravilo izdelka potrebujem račun? 

V večini primerov to ni potrebno. Obstajajo pa izjeme:
- Kadar se datuma garancije na vašem računu in v Apple sistemu razlikujejeta.
- Kadar je naprava izključena in posledično ne moremo dostopati do serijske številke.

Ali obstaja možnost za takojšnje popravilo? 

Če pri popravilu ne potrebujemo posebnih delov ali pa so vsi potrebni deli na zalogi, lahko zaprosite za takojšnje popravilo vaše naprave. Ta možnost je mogoča le pri popravilu Mac računalnikov. V primeru, da zaprosite za takojšnje popravilo, vam zaračunamo dodatno storitev URGENTNO, katere cena znaša 20 EUR.

Kako lahko vem ali je moja Apple naprava še v garanciji? 

Vsak Apple izdelek ima eno leto garancije od dneva nakupa dalje. Garancijo najlažje preverite tako, da na računu poiščete datum nakupa vaše naprave. Lahko nam tudi sporočite serijsko številko naprave, mi pa bomo v Applovem sistemu preverili, če je vaša naprava še garancijsko krita.

Kaj je izključeno iz garancijskega popravila? 

Garancija ne krije:
1) Potrošnih materialov, kot so baterije in zaščitni premazi, ki se s časoma obrabijo sami po sebi. Izjema so primeri, kjer gre za napako v materialu ali proizvodnji, oziroma za napako pri izdelavi naprave.
2) Poškodovane površine naprave, oziroma kozmetično škodo. V to skupino spadajo praske zareze, zlomljeni priključki, ki so narejeni iz plastičnih mas. V teh primerih gre za škodo, ki je nastala zaradi nepravilne uporabe.
3) Uporabe drugih izdelkov.
4) Nesreč, nepravilne uporabe, zlorabe izdelka/malomarne uporabe, stika naprave z vodo, ognjem in škode povzročene v potresu ali drugih zunanjih dejavnikih.
5) Izdelkov, ki niso znamke Apple in škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe. Apple ima navodila in splošne smernice, po katerih naj bi uporabljali njihove naprave. V kolikor pri uporabi prihaja do odstopanj od teh navodil, je naprava lahko izključena iz garancijskega popravila.
6) Naprav v katere je bil izvajan nepooblaščen poseg.
8) Škode, ki je posledica običajne obrabe izdelka.
9) Popravila naprave s katere je bila namenoma odstranjena serijska številka.
10) Ukradenih Apple izdelkov. V kolikor je izdelek ukraden ali imajo uradni organi utemeljeno domnevo o kraji, takemu izdelku garancija ne velja.

Ali lahko prejmem tehnično podporo v trgovini? 

Da, naši sodelavci v trgovini vam bodo z veseljem odgovorili na preprosta tehnična vprašanja. Za opravljene manjše storitve, kot so kreiranje Apple ID računa, vnost podatkov za mobilni internet in MMS itd. se te obračunajo po veljavnem ceniku storitev objavljenemu na http://www.istyle.eu/si/storitve.

Ali lahko stopim v kontakt neposredno z Apple podporo? 

Lahko, vse informacije najdete na povezavi https://support.apple.com/sl-si. Pokličete lahko tudi na brezplačno številko 0800 80321. Pogovori potekajo v angleščini.

Vas zanimajo promocijske ponudbe?

Prijavite se na naše spletne novičke in prvi boste boš izvedeli o naših posebnih ponudbah, promocijah, novostih in nasvetih, hkrati pa prejeli promocijsko kodo za 7 % popust na vse izdelke, ki niso znamke Apple.

Strinjam se z uporabo mojega elektronskega naslova izključno v namene obveščanja o promocijah, novostih in ugodnostih s strani iSTYLE Slovenija (PowerCom Adria d.o.o.).