Uslovi poslovanja

Dobrodošli u iStyle Web Shop 

Kao i u svakoj prodavnici, slobodno razgledajte i upoznajte proizvode - bez obaveze kupovine. Ukoliko se odlučite za kupovinu bilo kog proizvoda, najvažnije je znati da kupovinu u našoj prodavnici obavljate na siguran način, bez ikakvog rizika za Vas i bez mogućnosti zloupotrebe podataka.


USLOVI POSLOVANJA

 • OSNOVNI POJMOVI
 • LIČNI PODACI I POSLOVNA SPOSOBNOST
 • PORUČIVANJE I KUPOVINA
 • CENE
 • REGISTRACIJA KORISNIKA
 • ODUSTAJANJE OD KUPOVINE ILI PRODAJE
 • NEDOSTACI NA PROIZVODU
 • ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI
 • POVRAĆAJ SREDSTAVA

OSNOVNI POJMOVI

U smislu ovih Opštih uslova, Kupac je fizičko ili pravno lice koje naručuje ili plaća uslugu dostave proizvoda posredstvom internet stranice iStyle Stores d.o.o., Bulevar Mihajla Pupina br 4, 11070 Novi Beograd, (u daljem tekstu iStyle).

Ako su u podacima o Kupcu upisani podaci o pravnoj osobi, tada se Kupcem smatra pravna osoba, a fizička osoba čiji su podaci uneseni smatra se ovlašćenom osobom Kupca. Kupcem se smatra osoba koja poručuje i plaća proizvod, a Primaocem se smatra osoba kojoj se proizvod isporučuje, a različita je od osobe Kupca.
 

LIČNI PODACI I POSLOVNA SPOSOBNOST 

Prihvatanjem Opštih uslova Kupac izjavljuje da su svi podaci koje je dao o sebi istiniti i potpuni, da je poslovno sposoban, te da ne postoje nikakve poznate prepreke u poručivanju i kupovini proizvoda od iStyle-a, tj. za kupovinu putem web shopa.

iStyle u skladu sa izjavom o privatnosti i sigurnosti podataka prikuplja samo osnovne podatke koji su nužni za ispunjavanje obaveza.
Kako bi porudžbina bila važeća, osoba koja popunjava porudžbinu mora biti starija od 18 godina.


PORUČIVANJE I KUPOVINA

Proizvodi se poručuju odabirom, korišćenjem menija i popunjavanjem elektronskog formulara. Kupac može poručiti i kupiti proizvod kao registrovani ili kao neregistrovani korisnik.

Plaćanje poručenih proizvoda moguće je obaviti na sledeće načine:
 • platnim karticama
 • e-bankingom
 • opštom uplatnicom
 • pouzećem.
Porudžbina se smatra primljenom:
 • u slučaju plaćanja platnim karticama, e-bankingom, opšom uplatom – u trenutku kada iStyle elektronskim putem primi evidentiranu uplatu.

U trenutku kada porudžbina bude primljena, iStyle će elektronskim putem u obliku e-maila obavestiti Kupca o tome da je porudžbina primljena odnosno da je proizvod poručen. Ako poručeni proizvod nije raspoloživ na zalihama, iStyle će obavestiti Kupca da proizvod trenutno nije raspoloživ i da će ga izvesti o roku u kojem je proizvod dobavljiv.

Ako je proizvod poručen, a kao način plaćanja odabran e-banking ili opšta uplata, iStyle se obavezuje da izvrši rezervisanje proizvoda na zalihama u trajanju od 3 radna dana, ne uključujući subotu. Nakon isteka 3 radna dana od primanja porudžbine, iStyle ne garantuje raspoloživost proizvoda. 


KUPOVINA

Postupak je vrlo jednostavan i sastoji se od samo nekoliko koraka. Imate mogućnost izbora željenih proizvoda, kao i dodavanja odgovarajućih povezanih proizvoda. Nakon odabira možete videti pregled čitave porudžbine sa cenama i porezom, sa podacima o načinu plaćanja i dostave. Poslednji korak predstavlja slanje konačne porudžbine.


U svakom trenutku, pre konačnog slanja, Vašu porudžbinu možete menjati, povećati ili smanjiti, dodati bilo koji proizvod ili odustati od celokupne porudžbine. Kada pošaljete konačnu porudžbinu, na Vašu e-mail adresu stići će automatski i potvrda porudžbine sa svim bitnim elementima, za Vašu ličnu evidenciju. 


CENE

Cene su aktivne za važeću porudžbinu kakve jesu u vreme dostavljanja porudžbine.

Cene u pregledima proizvoda ne sadrže troškove dostave, ali uključuju PDV.  Moguće su greške u izraženim cenama na sajtu.


REGISTRACIJA KORISNIKA

Tokom biranja proizvoda, a pre slanja Vaše prve porudžbine morate se registrovati kao korisnik naše prodavnice. Korisnici koji se nisu registrovali mogu pregledati proizvode, i mogu takođe kreirati porudžbinu bez registracije ukoliko to ne žele.

Unos podataka za korisnika našeg WebShop-a je kratak i jednostavan. Unos Vaših korisičkih podataka obavljate samo jednom, prilikom prve kupovine ili prilikom prvog kreiranja korisničkog naloga, a za svaku kasniju prijavu kao korisnik ove prodavnice trebate samo korisničko ime (vaš unapred postavljeni e-mail) i šifru (podatak koji korisnik sam određuje u postupku unosa svojih podataka). Sve svoje podatke koje ste uneli prilikom kreiranja korisničkog naloga možete naknadno menjati.

Ukoliko ste zaboravili svoju šifru ili ste naišli na problem ili nejasnoću, javite nam se e-mail porukom na adresu: info@istyle.rs


ODUSTAJANJE OD KUPOVINE ILI PRODAJE

Vašom odlukom u svakom trenutku pre isporuke možete odustati od dela ili cele porudžbine, ukoliko nas o tome pismeno obavestite (e-mailom na store@istyle.rs). 

Ako u ovom periodu odlučite odustati od porudžbine i ako nas o tome pismeno obavestite, vratićemo Vam Vašu uplatu, umanjenu za troškove dostave.

Pre toga nam morate na bilo koji način, na Vaš trošak, vratiti isporučene proizvode u naše sedište. Proizvodi moraju biti originalno zapakovani, u neoštećenoj ambalaži, ne smeju biti korišćeni i moraju biti kompletni (kao u trenutku isporuke) i propraćeni originalnim dokumentima o kupovini (otpremnica, račun).

Ne vraćajte proizvode pouzećem!

Ukoliko proizvode želite da vratite morate ih lično doneti.

Ovo pravo na povraćaj kupljenih proizvoda se ne odnosi na potrošni materijal kao ni na proizvode koji su po svom sastavu podložni trošenju (baterije i sl.). Ovo pravo se ne odnosi na programske pakete koji bi prethodno bili otvarani.

Povraćaj sredstava izvršićemo doznakom na Vaš račun u roku od 15 dana od primanja UREDNO vraćenih proizvoda.

Ne možemo, nažalost, prihvatiti jednostrani raskid ugovora o kupovini ukoliko se ne biste pridržavali prethodno navedenih uslova. U tom slučaju bi Vam vraćene proizvode ponovno dostavili na Vaš trošak.

Zadržavamo pravo odustajanja od prodaje odnosno poništenja dela ili cele narudžbine, uz pismeno obaveštavanje kupca, u sledećim slučajevima:

- kada bi se poručeni proizvod prestao proizvoditi ili prodavati;

- kada poručeni/rezervisani proizvod nismo u mogućnosti dobaviti putem dobavljača;

- kada bi došlo do značajnih promena uslova nabavke;

- kada bi došlo do neočekivanih tehničkih problema koji bi znatno narušio rad same online prodavnice kao i uslova prodaje (npr: greška cene proizvoda);

U slučaju odustajanja od prodaje nastojaćemo u dogovoru sa kupcem pronaći optimalno rešenje za proizvode koje ne možemo nabaviti, a u slučaju nemogućnosti isporuke dela ili cele narudžbine, izvršiće se povraćaj eventualno uplaćenih sredstava, u skladu sa zakonom.


NEDOSTACI NA PROIZVODU

iStyle ne odgovara Kupcu odnosno Primaocu za manje ogrebotine na proizvodima koje su nastale kao posledica dostave robe putem dostavne službe ako ogrebotine ili manji nedostaci ne utiču na osnovna svojstva i upotrebljivost proizvoda.

iStyle ne odgovara Kupcu odnosno Primaocu ako tehničke mogućnosti opreme Kupca odnosno Primaoca nisu dovoljne za ispravno korišćenje proizvoda kao i ako lična svojstva Kupca odnosno Primaoca nisu dovoljna za upotrebu proizvoda.

U slučaju nedostataka na proizvodu Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao Prodavcu naknadni primereni rok za ispunjenje ugovora. 


ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.


POVRAĆAJ SREDSTAVA

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, iStyle Stores je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.