Věrnostní program iSTYLE

Rozhodli jsme se odměnit Vás, naše věrné zákazníky, za to, že se k nám vracíte a nabízíme Vám možnost, jak na věrnosti získat ještě víc – pomocí elektronické věrnostní karty iSTYLE. Nakupujte v prodejnách iSTYLE, sbírejte body a ty potom vyměňte za slevu na jakékoliv další zboží, které u nás zakoupíte.

O vystavení elektronické věrnostní karty iSTYLE můžete požádat při prvním nákupu v prodejně iSTYLE v hodnotě nad 2 000 Kč včetně DPH. Při registraci Vám zároveň vytvoříme zákaznický účet iSTYLE, ve kterém si můžete sledovat nasbírané body a lépe naplánovat Vaše nákupy.

Osobní data držitelů Karet iSTYLE budou zpracována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v účinném znění elektronickou cestou. Podmínkou zařazení do Věrnostního programu je proto souhlas s užitím osobních údajů, včetně marketingových komunikací.

Všeobecné podmínky užívání elektronických věrnostních karet iSTYLE
(dále jen Podmínky)

 1. Tyto podmínky upravují užívání elektronických věrnostních karet iSTYLE vydávaných v rámci Věrnostního programu iSTYLE společnosti iSTYLE CZ, s.r.o., Revoluční 1003/3, Praha, IČ: 27583368, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 117066 s účinností od 17.7. 2017. (dále jen Karta iSTYLE)
 2. Držitelé Karty iSTYLE a osoby, jimž držitel umožní sdílení, sbírají body při osobních nákupech v prodejnách, v e-shopu a na základě uhrazení faktury, a to jak v České republice, tak v obchodech iSTYLE na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku, Chorvatsku, Slovinsku, Srbsku, Bulharsku a v Makedonii.
 3. Věrnostní body se načítají ve chvíli, kdy nakupujete zboží, na které neuplatňujete slevu, body nebo jiné zvýhodnění. Věrnostní body se vypočítají dle skupiny produktů následně:
 4. Apple počítače 3 %
  Apple iPod 3 %
  Apple iPad 2 %
  Apple iPhone 1 %
  Apple Watch 1 %
  Apple příslušenství 5 %
  Příslušenství jiných značek než Apple 5 %

  ze zaplacené částky, přičemž hodnota těchto procent je převedena do bodové hodnoty v poměru 1:1 a takto vypočítaná bodová hodnota je přičtena na kartu. 1 bod = 1 Kč včetně DPH. Hodnotu bodů nelze vyplácet peněžně, lze je použít pouze jako slevu výše popsanou (dále je Body).

 5. Slevu lze uplatnit nejdříve až při následujícím nákupu nebo lze Body na kartě sčítat.
 6. Slevu lze využít na všech prodejních kanálech společnosti, avšak pouze v České republice.
 7. Slevu lze uplatnit až do výše 50% hodnoty nakupovaného zboží.
 8. Společnost si vyhrazuje právo ukončit Věrnostní program bez udání důvodu. Od na webových stránkách zveřejněného data ukončení programu nebude již možné přičítat body na Karty iSTYLE. Do uvedeného data získané Body bude možné použít ve tříměsíční lhůtě od data ukončení Věrnostního programu.
 9. Společnost si vyhrazuje právo okamžitého zablokování Karty iSTYLE při porušení podmínek užití nebo požádá-li o zablokování sám držitel.
 10. Společnost si vyhrazuje právo na změny Podmínek. Tyto změny budou oznámeny na webových stránkách minimálně jeden měsíc před jejich účinností tak, aby si držitelé mohli popř. své Body do změny Podmínek využít.
 11. Body Věrnostního programu nelze kombinovat s jinými akcemi a slevami a zvýhodněními.
 12. Body jsou platné po dobu 12 měsíců. Po uplynutí této doby propadají.
 13. Při vrácení zboží a dobropisu částky za nákup budou body vráceny na věrnostní kartu.
Jak aktivovat slevu

Jak aktivovat nový věrnostní program?

Při Vaší nejbližší návštěvě zkontrolujeme správnost Vašich údajů, popřípadě je aktualizujeme a zašleme Vám potvrzovací e-mail.

Jakmile od Vás obdržíme potvrzení a souhlas s registrací, vygenerujeme Vám novou elektronickou věrnostní kartu, kterou si můžete uložit do aplikace Wallet přímo ve Vašem iPhonu. Tato karta / Wallet Pass nahradí dosavadní plastovou kartu, kterou při aktivaci nového programu znehodnotíme. Na nové kartě uvidíte vždy aktuální počet věrnostních bodů, díky čemuž můžete lépe plánovat své nákupy. Nasbírané body přechodem neztratíte, převedeme je na novou elektronickou kartu.

Pokud nevlastníte iPhone, stav Vašich bodů můžete také sledovat po přihlášení se do Vašeho účtu iSTYLE na naší stránce www.istyle.cz v sekci Věrnostní program.

Dárkové karty

Obchodní podmínky užívání předplacených karet společnosti iSTYLE Praha (dále jen iSTYLE)

Zakoupením dárkové karty kupující potvrzuje souhlas s těmito Obchodními podmínkami užívání dárkových karet.

Jak nabít či dobít kartu. Jednoduše kartu předložte obsluze, která kartu nabije požadovanou částkou. Platit můžete jak v hotovosti tak platební kartou.

Jak kartu používat. Kartou můžete platit plnou cenu či jen část ceny zboží či služeb v iSTYLE. Částka nákupu bude odečtena ze zůstatku na kartě. Jak zjistit zůstatek na kartě. Informativní zůstatek na dárkové kartě je uveden na každé účtence, kterou obdržíte po jakékoli transakci s předplacenou kartou. Zůstatek můžete také zjistit předložením karty obsluze kterékoli pokladny .

Obchodní podmínky užívání předplacených karet iSTYLE

 1. Platně aktivované karty je možné použít k zaplacení celé či části ceny zboží či služeb v iSTYLE.
 2. Dárkovou kartu můžete použít k nákupu zboží do výše zůstatkové hodnoty na kartě. Bude-li cena zboží přesahovat zůstatkovou hodnotu na kartě, pak k doplacení zůstatkové hodnoty zboží můžete použít hotovost nebo platební kartu .
 3. Kartu nelze použít k nákupu dalších předplacených karet či poukazů, zůstatek na kartě nelze vyměnit za peněžní hotovost.
 4. Tato karta není debetní, kreditní či úvěrovou kartou. Karta slouží k osobním účelům držitele a kromě písemných výjimek vydavatele ji nelze použít ke komerčním účelům.
 5. Minimální hodnota nabití a jednorázového uplatnění je stanovena na Kč 500,-.
 6. Doba platnosti předplacené karty je 12 měsíců dle druhu karty, po uplynutí doby platnosti připadá zůstatková hodnota na dárkové kartě vydavateli předplacené karty.
 7. Vydavatel karty nenese odpovědnost za ztracené, zcizené či poničené předplacené karty a zůstatky na těchto kartách.
 8. Prodej těchto předplacených karet jinými osobami než vydavatelem a jí zmocněných subjektů je zakázán. Předplacené karty mohou být použity jako osobní nebo obchodní dary a nesmí být použity k jakýmkoli marketingovým, reklamních a propagačním aktivitám bez předchozího písemného souhlasu vydavatele.
 9. Vydavatel je oprávněn měnit tyto Obchodní podmínky užívání předplacených karet iSTYLE.
 10. Vydavatelem předplacené karty iSTYLE je iSTYLE Praha.