Dárkové a věrnostní karty

Dárkové karty

Obchodní podmínky užívání předplacených karet společnosti iSTYLE Praha (dále jen iSTYLE)

Zakoupením dárkové karty kupující potvrzuje souhlas s těmito Obchodními podmínkami užívání dárkových karet.

Jak nabít či dobít kartu. Jednoduše kartu předložte obsluze, která kartu nabije požadovanou částkou. Platit můžete jak v hotovosti tak platební kartou.

Jak kartu používat. Kartou můžete platit plnou cenu či jen část ceny zboží či služeb v iSTYLE. Částka nákupu bude odečtena ze zůstatku na kartě. Jak zjistit zůstatek na kartě. Informativní zůstatek na dárkové kartě je uveden na každé účtence, kterou obdržíte po jakékoli transakci s předplacenou kartou. Zůstatek můžete také zjistit předložením karty obsluze kterékoli pokladny .

Obchodní podmínky užívání předplacených karet iSTYLE
1. Platně aktivované karty je možné použít k zaplacení celé či části ceny zboží či služeb v iSTYLE.
2. Dárkovou kartu můžete použít k nákupu zboží do výše zůstatkové hodnoty na kartě. Bude-li cena zboží přesahovat zůstatkovou hodnotu na kartě, pak k doplacení zůstatkové hodnoty zboží můžete použít hotovost nebo platební kartu .
3. Kartu nelze použít k nákupu dalších předplacených karet či poukazů, zůstatek na kartě nelze vyměnit za peněžní hotovost.
4. Tato karta není debetní, kreditní či úvěrovou kartou. Karta slouží k osobním účelům držitele a kromě písemných výjimek vydavatele ji nelze použít ke komerčním účelům.
5. Minimální hodnota nabití a jednorázového uplatnění je stanovena na Kč 500,-.
6. Doba platnosti předplacené karty je 12 měsíců dle druhu karty, po uplynutí doby platnosti připadá zůstatková hodnota na dárkové kartě vydavateli předplacené karty.
7. Vydavatel karty nenese odpovědnost za ztracené, zcizené či poničené předplacené karty a zůstatky na těchto kartách.
8. Prodej těchto předplacených karet jinými osobami než vydavatelem a jí zmocněných subjektů je zakázán. Předplacené karty mohou být použity jako osobní nebo obchodní dary a nesmí být použity k jakýmkoli marketingovým, reklamních a propagačním aktivitám bez předchozího písemného souhlasu vydavatele.
9. Vydavatel je oprávněn měnit tyto Obchodní podmínky užívání předplacených karet iSTYLE.
10. Vydavatelem předplacené karty iSTYLE je iSTYLE Praha.

 

Věrnostní karty

S kartou získáte 2 % z ceny
Rozhodli jsme se odměnit Vás, naše věrné zákazníky, že se k nám vracíte a nabízíme Vám možnost, jak na věrnosti získat ještě víc - iSTYLE karty. Nakupujte v prodejnách iSTYLE, sbírejte body a ty potom vyměňte za slevu na jakékoliv zboží, které u nás zakoupíte.
Kartu obdržíte v obchodech při prvním nákupu nad 2 000,- Kč. Budeme rádi, když se připomenete a o kartu požádáte.

Všeobecné podmínky na využívání karet iSTYLE
1. Tyto podmínky upravují nakládání s věrnostními kartami (zákaznickými kartami iSTYLE) (dále jen podmínky).
2. iSTYLE karty jsou součástí věrnostního programu a majetkem společnosti iSTYLE CZ, s.r.o., Revoluční 1003/3, Praha, IČ: 27583368, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 117066., dále poskytovatel.
3. Zákazníci vlastnící zákaznické karty sbírají body při nákupech v prodejnách, na internetovém obchodě a prostřednictvím fakturace u poskytovatele. O nabití bodů je zákazník povinen požádat bezprostředně při nákupu nebo online objednávce.
4. Používání iSTYLE karet je pro zákazníky bezplatná služba.
5. Každý zákazník,který si zakoupí zboží či služby v hodnotě minimálně 2000,--Kč na prodejnách poskytovatele, může být zařazen do věrnostního programu. Body se na kartu načítají při druhém a každém dalším nákupu, který není placen body na věrnostní kartě.
6. Zákazník vlastnící zákaznickou kartu sbírá body následujícím způsobem: při platbě v prodejnách iSTYLE se vypočítají 2 % z placené částky, hodnota těchto dvou procent je převedena do bodové hodnoty v poměru 1:1 a takto vypočítaná bodová hodnota je přičtena na kartu.
7. Slevu lze uplatnit nejdříve až při následujícím nákupu nebo lze body na kartě sčítat.
8. 1 bod = 1 Kč včetně DPH. Hodnotu bodů nelze vyplácet peněžně, lze je použít pouze jako slevu výše popsanou.
9. Slevu lze využít na všech prodejních kanálech poskytovatele.
10. Poskytovatel si vyhrazuje právo ukončit věrnostní program bez udání důvodu. Od toho data nebude již možné přičítat body na karty. Do uvedeného data posbírané body bude možné použít ve tříměsíční lhůtě od data ukončení věrnostního programu.
11. Poskytovatel si vyhrazuje právo okamžitého zablokování karty při porušení podmínek.
12. Poskytovatel si vyhrazuje právo na drobné změny v podmínkách. Tyto změny budou oznámeny na webových stránkách a zároveň se projeví v podmínkách.
13. Karty, již vydané v iSTYLE Brno nebo iSTYLE Praha, jsou vzájemně akceptovány.
14. Věrnostní program nelze kombinovat s jinými akcemi a slevami a zvýhodněními.
15. Body budou převedeny na slevu a uplatněny při nákupu pouze se souhlasem držitele karty, který prokáže totožnost předložením OP.
16. Body získané ve věrnostním programu mají životnost 12 měsíců. Po uplynutí této doby propadají.
17. Prodejci jsou povinni říci zákazníkovi po každém prodeji stav bodů a na požádání je zákazníkovi vytisknout. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
18. Poskytovatel nenese odpovědnost za ztrátu karty a bez prokázáni nároku na výměnu zákazníkovi nebude vyhověno.
19. Při vrácení zboží a dobropsání částky za nákup nebudou body vráceny na věrnostní kartu.
20. Osobní data zákazníků budou zpracována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. elektronicky a budou sloužit pouze k vlastním marketingovým účelům poskytovatele.